Disclaimer

OMooves stelt haar webpagina’s aan haar klanten en iedere andere bezoeker beschikbaar voor informatieve doeleinden.

Copyright
OMooves behoudt echter het copyright op de vormgeving en alle teksten, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van de pagina’s van deze website. Het is niet toegestaan om de vormgeving, webpagina’s, teksten, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze webpagina’s, in originele- of gewijzigde vorm, op te slaan, te reproduceren, downloaden, linken, distribueren of anderzins te gebruiken (ook niet voor uw eigen persoonlijk gebruik) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OMooves.
Aansprakelijkheid
OMooves aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van vormgeving, informatie, teksten, grafische afbeeldingen, links en andere onderdelen van deze webpagina’s. OMooves aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik van de server waarop deze webpagina’s zich bevinden, andere websites die zich op deze zelfde server bevinden als de webpagina’s van OMooves of andere servers die via deze webpagina’s benaderbaar zijn.

Persoonsregistratie
Alle door u aan OMooves verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door OMooves en haar partners. Andere organisaties dan OMooves en haar partners, mits betrekking hebbende op een gezamenlijke opdracht, hebben géén toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zullen nooit aan anderen ter beschikking worden gesteld.

© OMooves - Olga Wintermans | Site by Hellopixels